søndag, 25. august 2019
Informasjon / Reglement KM stafett

8-10 år tre etapper. Klassisk-Fri-Fri. 1,0 km hver etappe.

11-12 år tre etapper. Klassisk-Fri-Fri. 2,0 km etappe.

13-16 år tre etapper.  Klassisk-Fri-Fri. maks 45 år på laget. 3,0 km hver etappe.

Junior og senior går 2 manns stafett a to runder hver Klassisk-Klassisk-Fri-Fri.

Kvinner junior og senior går 3,0 km klassisk, 3 km klassisk så 3,0 km fri, 3 km fri.

Menn junior og senior går 5,0 km klassisk, 5,0 km klassisk så 5,0 km fri, 5,0 km fri

NB! Det er mulig å melde på miks lag som går «utenom KM».

Klubbene kan også melde inn enkeltløpere som ikke får plass på eget lag og arrangøren vil sette sammen lag i de ulike klassene. Må meldes inn innen kl 16:00 lørdag.  

Sist oppdatert søndag 25. februar 2018