søndag, 25. august 2019
Førstehjelp

Ved behov for førstehjelp ta kontakt med arrangørmannskap eller henvend dere på rennkontor. Se stadionkart for plassering.

Ved akutt legehjelp ring 113.

forstehjelp

Sist oppdatert søndag 06. mars 2016